Jari

Ystävä, onneksi olet siinä

Tällä sivustolla sinä voit tutustua Jari Sarasvuohon.

Jotakin jo varmasti tiedätkin, mutta kerrataan silti. Jari Sarasvuo on yrittäjä ja viiden lapsen isä. Lapsista neljällä on henkilö­tunnus, esikoisella eli Trainers’ Housella Y-tunnus.

Sarasvuo on karismaattinen visio­nääri ja yrittäjäpoika, jolle on sattunut ja tapahtunut. Lisäksi hän on valmentaja, puhuja ja tarinan­kertoja, jonka intohimo on auttaa ihmisiä saavuttamaan tavoitetilansa. Jari Sarasvuo muuttaa tapaamme ajatella.

“Kohtaamilleni ihmisille tapahtuu ällistyt­tävän usein hyviä asioita – yli 10 000 ihmistä on kirjoittanut minulle siitä. Minun tehtäväni on aktivoida jännite ihmisessä ja kiihdyttää sitä, mikä on jo käynnissä. Jännite on hinta, joka pitää maksaa noustakseen eri tasolle.”

Ota siis aikasi ja syvenny sisältöihin: löydät ehkä jotakin, mikä vie sinua askeleen eteenpäin.

Lue lisää »

“Keskity kolmeen asiaan: mai­neeseen, mahdolli­suuksiin ja menetelmiin.”

Kohti merki­tykselli­siä tavoitteita

“Me kaikki ohjaudumme maailman­kuvastamme käsin – hahmotamme maailmaa uskomustemme ja ennakko-odotustemme kautta. Maailman­kuvan ytimessä on identiteetti. Se on väkevin ja vaikuttavin voima ihmisessä. Muutos on mahdollinen vain, jos maailman­kuvassa ja identi­teetissä tapahtuu muutoksia. 

Haluan opastaa ihmisiä havahtumaan siihen, mikä on totta, mikä on oikeasti tärkeää ja mikä on järkevä tapa edetä. Ensin pitää olla valmis näkemään oma nykytilansa.

Kukaan meistä ei voi kasvaa, ellei identi­teettimme koe ensin rajaloukkauksia. Seuraavaksi pitää löytää tavoitetila, joka on itselle mielekäs ja mahdollinen. Nykytilan ja tavoitetilan välissä on aina tekemätöntä työtä, jota vaatii tekoja.

Kaiken edistymisen ehto on sivistys. Kun tulet tietoiseksi siitä, mikä sinua on estänyt, voit päästä eteenpäin. Esteet näyttävät tien ja ohjaavat oikeaan suuntaan tienhaaroissa.”

Jari Sarasvuo

Ota yhteyttä, ystävä

“Tehtäväni tässä elämässä on loistaa kirkkaasti ja rikastuttaa kaikkia niitä ihmisiä, joita pääsen koskettamaan. Ole yhteydessä, niin saat vastauksen.”

Ota yhteyttä »